Google GA4 analytiikka-työkalu

Vuonna 2020 lanseerattu Googlen GA4 (Google Analytics 4) on uuden sukupolven analytiikkaratkaisu verkkosivujen kävijäseurantaan.

Google GA4 on uuden sukupolven analytiikkatyökalu

Vuonna 2020 lanseerattu Googlen GA4 (Google Analytics 4) on uuden sukupolven analytiikkaratkaisu verkkosivujen kävijäseurantaan. Aiempaan Universal Analyticsiin verrattuna GA4 esimerkiksi hyödyntää koneoppimista, tekoälyä ja ennustettuja yleisöjä, jotta yritykset voisivat ymmärtää asiakkaitaan entistä paremmin ja siten kehittää markkinointistrategioitaan tähän dataan perustuen.

Heti aluksi lienee syytä muistuttaa siitä, että GA4 korvaa edeltäjänsä Universal Analyticsin (eli UA:n) 1.7. 2023 eli heti heinäkuun alussa. Käytännössä Google ei siis enää tuon päivämäärän jälkeen tue vanhanmallista Universal Analyticsia, vaan yhtiö keskittyy kehittämään ja ylläpitämään viimeisintä GA4-työkalua. UA ei kuitenkaan lakkaa olemasta sillä samalla siunaamalla, mutta dataa se ei enää heinäkuun alun jälkeen kerää. Vanha UA-data on sentään tutkittavissa vuoden loppuun asti.

Joka tapauksessa GA4 kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman pian – Google itsekin suosittelee GA4:n ja UA:n rinnakkaiskäyttöä siirtymää odotellessa. Tämä sen takia, että GA4 alkaa seurata kävijöitä ja tapahtumia niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Kun molemmat versiot ovat rinnakkain käytössä kesään asti, web-analytiikan keräämiseen ei pääse syntymään turhia katkoja. Pidemmältä ajalta kerätty data myös luonnollisesti tukee parempaa digitaalisen markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista.

Miten GA4 eroaa edeltäjästään?

GA4 tuo mukanaan monia uusia ominaisuuksia, jotka erottavat sen edeltäjästään. Käyttäjän huomio luultavasti kiinnittyy ensiksi käyttöliittymään – näkymä on tavallaan tuttu, mutta kuitenkin varsin erilainen. Monet aiemmat mittarit ovat kuitenkin kadonneet GA4:sta, mikä johtuu siitä, että Google on siirtänyt painotusta pois istunnoista ja sivukatseluista kohti tapahtumia ja käyttäjäkeskeisyyttä.

Tapahtuma voi olla mikä tahansa käyttäjän toiminta verkkosivustolla, kuten vaikkapa linkin, ostoskorin tai videon klikkaus. GA4:n tapahtumapohjaisuus mahdollistaa entistä tarkemman ja monipuolisemman datan keräämisen. Esimerkiksi ostoskoriin lisätyt tuotteet, videoiden katseluluvut ja lomakkeiden lähetykset voidaan mitata nyt yksilöllisesti ja tarkastella niiden vaikutusta suhteessa asiakaspolun tehokkuuteen. Tämä antaa tarkempaa tietoa käyttäjän käyttäytymisestä verkkosivustolla ja auttaa kehittämään sivuston toimivuutta.

Toinen ero on käyttäjäkeskeisyys. GA4:ssä keskitytään yksittäisen käyttäjän polun seurantaan koko asiakaspolun ajan, kun taas aiemmassa UA:ssa tarkasteltiin pääasiassa yksittäisiä istuntoja. Tämä antaa tarkemman kokonaiskuvan käyttäjän toiminnasta verkkosivustolla ja auttaa ymmärtämään asiakaspolun tehokkuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita.


GA4:ssä on lisäksi uusi datan mallinnusominaisuus, joka hyödyntää tekoälyä täyttämään aukkoja tiedoissa, joissa esimerkiksi evästeiden suostumussäännöt, blokattu JavaScript tai muu vastaava yksityisyydensuojan korostuminen voisivat estää vanhanmallisen Google Analyticsin toiminnan. GA4:n mittarointi on siis entistä tarkempaa ja monipuolisempaa, käyttäjäkeskeisempää ja huomioi myös yksityisyydensuojan nykyvaatimukset.

GA4 ja koneoppimisen tuomat hyödyt

Kuten mainittua, Google Analytics 4 käyttää tekoälyä ja koneoppimista täyttääkseen datan aukkoja. Se tekee näin antaakseen myös parempia ennusteita käyttäjien käyttäytymisestä. GA4 hyödyntää esimerkiksi Googlen kehittämää automaattista konversioennustetta, joka käyttää tekoälyä tarkentaakseen liikenteen analyysia ja ennustamaan tulevia konversioita.

Niin ikään GA4:n käyttäjäsegmentointi on huomattavasti aiempaa tarkempaa, sillä työkalu hyödyntää Googlen kehittämiä koneoppimismalleja tunnistaakseen sellaisia käyttäjäryhmiä, joiden käyttäytymisestä löytyy samankaltaisuuksia. Tämä puolestaan mahdollistaa automaattisen segmenttien luomisen, mikä taas auttaa verkkosivustojen omistajia ymmärtämään paremmin sivustolla vierailijoiden käyttäytymistä ja optimoimaan sivuston vastaamaan entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Lisäksi GA4 käyttää ennakoivaa dataa, joka antaa mahdollisuuden ennustaa tulevaa käyttäytymistä ja siten parantaa liiketoiminnan päätöksentekoa. Esimerkiksi Machine Learning -mallit auttavat tunnistamaan potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita yrityksen tuotteista tai palveluista, mikä auttaa yrityksiä kohdistamaan markkinointiaan paremmin ja siten saavuttamaan yhä parempia tuloksia.

GA4:stä löytyy myös uusi datajärjestelmä, joka käyttää tapahtumapohjaista datamallia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen käyttäjän vuorovaikutus verkkosivustolla tallennetaan tapahtumana. Tällainen datamalli antaa tarkempaa tietoa käyttäjien käyttäytymisestä ja mahdollistaa siten entistäkin monipuolisemman datan analysoinnin.

Rajun avulla saat GA4:n heti käyttöön

Google Analytics 4 tarjoaa yrityksille monia etuja verkkosivustojen ja verkkokauppojen seurantaan ja analysointiin. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus yhdistää eri laitteiden käyttäjätunnukset, jolloin saadaan kokonaisvaltaisempi kuva asiakkaiden käyttäytymisestä.

Vaikka GA4:n käyttöönotto tapahtuisi itsessään helposti, asiantuntijan apua kannattaa hyödyntää viimeistään siinä, että saat työkalusta ja sen monipuolisista ominaisuuksista parasta ymmärrystä irti, olipa kyse sitten tavallisesta verkkosivustosta tai verkkokaupasta. Tässä Rajun tiimi tukee sinua. Tunnemme myös GDPR-asetukset ja yksityisyyden suojaukseen liittyvät asiat, joten voit luottaa siihen, että datanne on turvassa ja käyttö tapahtuu aina asianmukaisesti.

Kumppaninamme voit huoletta keskittyä yrityksesi ydinliiketoimintaan ja saada samalla parhaat hyödyt uudesta mittausjärjestelmästä – kuten entistäkin paremmin kohderyhmäänsä purevaa digimarkkinointia.

Oletko valmis viemään markkinointisi uudelle tasolle?

Buukkaa alta etäpalaveri! Se ei sido tai velvoita sinua mihinkään. Keskustellaan ja käydään yhdessä läpi sitä, mitä Rajun toteuttamalla sähköisellä asiakashankinnalla tai muilla digimarkkinoinnin ratkaisuilla voidaan konkreettisesti saavuttaa, ja miten voisimme tukea yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä, ylläpitoa ja myynnin kasvua.

OLETKO VALMIS VIEMÄÄN MARKKINOINTISI UUDELLE TASOLLE?

Jätä yhteystietosi alle nyt niin palaamme sinulle pian!