Avainsanatutkimus hakukoneoptimoinnissa

Laadukkaassa hakukoneoptimoinnissa tehdään perusteellista tutkimusta. Kattava avainsanatutkimus tai -analyysi on sisältötyön keskiössä, jotta sisällön kehittäminen perustuisi faktapohjaiseen dataan ja tuottaisi tuloksia.

MITÄ AVAINSANATUTKIMUS TARKOITTAA?

MITÄ AVAINSANA-TUTKIMUS TARKOITTAA?

Hakukoneoptimoinnin lähtökohtana on avainsanatutkimus. Oikeiden avainsanojen, tai hakusanojen, löytäminen, listaaminen ja oikeaoppinen käyttö sivustolla takaavat sille paremman näkyvyyden Googlen listoilla. Avainsanat valitaan niiden hakumäärien ja relevanssin mukaan. Digitoimisto Raju on tässä asiantuntija ja hallitsee työkalut, joilla tehdään toimivaa tuloshakuista avainsanatutkimusta.

Avainsanatutkimuksessa selvitetään myös kilpailijoiden käyttämät avainsanat, avainsanoihin liittyvät hakutermit ja hakujen aikomus. Näin hakukoneoptimointia voidaan tehdä tehokkaasti, jotta sivuston kävijämäärä lisääntyy. Seurauksena myyntikin alkaa ennen pitkää kasvaa.

Kun oikeat hakusanat on löydetty, niitä voidaan hyödyntää kahdella tavalla: PPC ja orgaaninen haku. PPC, pay-per-click, eli klikkauskohtaiset hakumainokset takaavat maksetun näkyvyyden hakutuloksissa eli Googlen paraatipaikalla. Nämä tulokset näkyvät aina ensimmäisinä hakutuloksissa. Mukana on kuitenkin aina myös maininta siitä, että kyseessä on ”sponsoroitu” mainos.

Orgaanisessa haussa avainsanoja voidaan taas hyödyntää optimoimalla sivuston sisältöä niitä käyttäen. Näin pyritään nostamaan yrityksen nettisivut Googlen haun ensimmäiselle sivulle ilman maksettua mainospaikkaa – menetelmänä hakukoneoptimointi onkin kustannustehokas vaihtoehto, sillä erillisiä mainosbudjetteja ei tarvita.

MITEN YRITYKSESI HYÖTYY AVAINSANATUTKIMUKSESTA?

MITEN YRITYKSESI HYÖTYY AVAINSANA-TUTKIMUKSESTA?

Digitoimisto Raju tekee avainsanatutkimusta asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Meidän tehtävämme on ottaa selvää siitä, mitä yrityksesi tekee, millaista yleisöä se palvelee ja millä alueella se toimii. Hakukoneoptimointi tuottaa silloin sinulle parempia ja pitkäkestoisempia tuloksia.

Luomme yhdessä strategian hakukoneoptimointiprojektiin, jonka pohjalta teemme seikkaperäisen avainsanatutkimuksen. Näin löydämme potentiaalisen asiakaskuntasi sekä ne hakutermit, joilla kävijämäärä sivustollasi saadaan nousemaan.

Meidän tehtävämme avainsanatutkimuksessa on ymmärtää yrityksesi tavoitteet sekä asiakkaasi näkökulma ja ajattelumalli tämän ollessa ostopolulla. Lisäksi otamme selvää kilpailijoistasi ja määrittelemme analyysissa myös maantieteellisen sijainnin, jotta hakukoneoptimointi tuo tuloksia myös oikealta maantieteelliseltä toiminta-alueelta.

Perusteellinen avainsanatutkimus tuo esiin uusia mahdollisuuksia saavuttaa suurempi yleisö, lanseerata uusia tuotteita ja mukauttaa näkyvyyttä mahdolliseen alan kausivaihteluun. Näin sivustosi näkyy oikeissa paikoissa ja haastaa kilpailijoitasi.

DATAAN PERUSTUVA AVAINSANATUTKIMUS HAKUKONEOPTIMOINNISSA

DATAAN PERUSTUVA AVAINSANATUTKIMUS HAKUKONE-OPTIMOINNISSA

Kaikki tekemämme päätökset perustuvat dataan. Asiantuntijamme käyttävät moderneja työkaluja, joiden avulla voimme lukea tilastoja ja analysoida dataa. Näin mitään ei jätetä arvailun varaan, vaan tehtävä työ on aidosti mitattavaa ja tuloksellista.

Ensin määritetään tarkka avainsana, ja otetaan selville sen kuukausittainen hakumäärä omalla markkina-alueellasi, oli se sitten Savonlinna tai koko Suomi. Otamme huomioon myös avainsanan haastavuuden, jolla tarkoitetaan kilpailun ja hakumainosten määrää. Näin osaamme luoda älykkään strategian, jonka tuloksia pääset seuraamaan reaaliaikaisen raportointimme ansiosta täysin läpinäkyvästi.

Avainsanan ympärille voidaan seuraavaksi kerätä muita siihen liittyviä semanttisia hakutermejä ja kysymyksiä, joita ihmiset esittävät Googlelle päivittäin. Sen avulla saadaan kerättyä yhdelle sivulle parempi kattavuus: sivusi vastaa vierailijoiden eri kysymyksiin ja antaa hakukoneille hyvän syyn asettaa se paremmille sijoille hakutuloslistoilla.

Asiantuntijamme priorisoivat avainsanat niiden aikomuksen mukaan. Tietyt avainsanat esitetään Googlelle ostoaikeissa, kun taas toiset hakutermit liittyvät enemmän tiedonhankintaan. Näiden avainsanojen ympärille kootaan sisältöä, joka tukee sivuston näkyvyyttä hakukoneille.

AVAINSANATUTKIMUKSEN TÄRKEIMPIÄ TYÖKALUJA

AVAINSANA-
TUTKIMUKSEN TÄRKEIMPIÄ TYÖKALUJA

Digitoimisto Raju on hakukoneoptimoinnin ammattilainen. Tiimissämme on kokeneita hakukoneoptimoinnin asiantuntijoita. Yksi tärkeimmistä työkaluistamme on Google itse, sillä keräämme Googlen kautta jatkuvasti arvokasta dataa eri työkaluja käyttäen.

Tutkimukseen ja analysointiin käytämme alan parhaita työkaluja, kuten SEMrush ja Ahrefs. Ne ovat osaaville tekijöille datan kultakaivoksia. Laadukkaiden työkalujen avulla varmistamme, että saavutamme asetetut tavoitteet – ja tavoitteenamme on aina ylittää asiakkaidemme odotukset!

Monipuolisten SEO-työkalujen avulla osaamme myös jakaa resurssit hyödyllisimpiin kohteisiin ja keskittyä olennaiseen. Tärkeä osa työtä on myös tekemisen kautta saatu kokemus, jonka avulla tiedämme, mitä kannattaa jättää pois. Näin toimimalla emme tuhlaa resursseja eikä sivusto näy väärille kohderyhmille.

Avainsanatutkimuksen pohjalta syntyykin aina älykäs hakukoneoptimointistrategia, jossa avainsanoille on selkeä tärkeysjärjestys. Analyysin avulla tiedämme tarkalleen, mitä sivustolla kannattaa tehdä. Asiakkaidemme toiveiden mukaan osaamme rakentaa projektin, jossa voimme yhdistää hakumainokset sekä orgaaniset hakutulokset toisiinsa kasvattaen näin sivustosi näkyvyyttä laajalla skaalalla.

HAKUMAINOKSET VAI ORGAANINEN HAKU?

Kun haluat saada lisää vierailijoita yrityksesi nettisivuille, hakukoneoptimoinnissa pitää miettiä onko järkevää keskittyä hakumainoksiin vai sittenkin orgaanisiin hakuihin. Maksetuilla hakumainoksilla saa varmasti nopeaa näkyvyyttä, mutta jokainen klikkaus maksaa rahaa. Hyvin optimoitu sivusto sen sijaan saattaa nousta ensimmäisten hakutulosten joukkoon orgaanisesti, mutta toisaalta nousu on hidasta ja kestää usein viikkoja ennen kuin nähdään ensimmäisiäkään tuloksia.

Lisäksi voidaan miettiä erilaisia käyttäjiä. Jotkut klikkaavat aina mainoksia, toiset saat ohittavat ne aina. Kummallakin voi olla aikomuksena ostaa. Siksi paras lähestymistapa voi olla hybridistrategia, jossa hakumainokset, sekä sisällön hakukoneoptimointi tehdään samassa projektissa. Tällöin on paras mahdollisuus kerätä suurempi osuus klikkauksista.

PPC-hakumainoksiin liittyy paljon termejä, jotka avautuvat vain kokeneille hakukonemainostajille. CPC, cost-per-click, tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa. Tästä käydään Googlen mainosalustalla tarjouskilpailua, jossa mainostaja asettaa sopivat marginaalit tarjouksille. CPM, cost-per-mille, taasen tarkoittaa hintaa per tuhat näyttökertaa. Lisäksi hakukonemainonnassa keskeisiä termejä ovat CTR, clic-through-rate, ja CR, conversion rate. Näistä ensimmäinen tarkoittaa lukua tai prosenttia, mitaten moniko mainoksen nähneistä klikkaavat sitä. Jälkimmäisellä mitataan sitä, moniko sivustollasi käynyt suoritti asetetun tavoitteen, esim. osti tuotteen tai liittyi postituslistalle.

Meille nämä termit ja työkalut ovat tuttuja, ja viestimme selkeästi, mitä mittareita käytämme ja mitä ne tarkoittavat sinulle. Asiakkaanamme pidämme sinut aina ajan tasalla projektin edistymisestä ja tarjoamme arvokkaita ideoita, joilla tuloksia voidaan entisestään parantaa.

YHTEENVETO AVAINSANATUTKIMUKSESTA HAKUKONEOPTIMOINNIN OSANA

YHTEENVETO AVAINSANA-TUTKIMUKSESTA HAKUKONE-OPTIMOINNIN OSANA

Avainsanatutkimus on sisältökeskeisen hakukoneoptimoinnin tärkeimpiä asioita – se on perusta, jonka päälle kaikki muu rakennetaan. Oikean avainsanan valinta onkin hieman kuin lämpöhakuisen ohjuksen maalin määritys. Kun tärkein avainsana, ja sen ympärille kerätty avainsanalista on tehty järkevästi, silloin hakukoneoptimointi osuu maaliinsa.

Yrityksen kotisivuille maaliin osuminen tarkoittaa parempaa näkyvyyttä Googlessa, suurempaa viikoittaista ja kuukausittaista kävijämäärää, sekä suurempaa määrää liidejä ja myyntiä. Mitä useampi silmäpari näkee sivustosi, sitä enemmän klikkaukset johdattavat tulevia asiakkaita ovellesi.

Avainsanatutkimuksen pohjalta luodaan sopimuskauden kattava hakukoneoptimointistrategia, joka parhaassa tapauksessa yhdistää hakumainokset sekä orgaanisen haun. Hakukoneoptimoinnin asiantuntija alkaa tällöin muokata sivustoa teknisesti ja optimoida jatkuvasti sen sisältöä, jotta Google nostaa sivuston korkeammille sijoille olennaisilla avainsanoilla, ja useammasta kävijästä tulee maksava asiakas. Sen lisäksi aloitetaan PPC-kampanja, jolla varmistetaan, että sivustolle tulee enemmän kävijöitä ensimmäisestä päivästä lähtien.

Jos haluat kuulla lisää siitä, miten voimme tuoda sivustollesi enemmän kävijöitä Googlesta, ota meihin yhteyttä jo tänään. Mikäli nykyinen näkyvyytesi hakutuloksissa jättää toivomisen varaa, me voimme auttaa sinua saamaan lisää liikennettä ja myyntiä.

Oletko valmis viemään markkinointisi uudelle tasolle?

Buukkaa alta 15 minuutin kartoituspuhelu! Se ei sido tai velvoita sinua mihinkään. Keskustellaan ja käydään yhdessä läpi sitä, mitä Rajun toteuttamalla sähköisellä asiakashankinnalla tai muilla digimarkkinoinnin ratkaisuilla voidaan konkreettisesti saavuttaa, ja miten voisimme tukea yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä, ylläpitoa ja myynnin kasvua.

OLETKO VALMIS VIEMÄÄN MARKKINOINTISI UUDELLE TASOLLE?

Jätä yhteystietosi alle nyt niin palaamme sinulle pian!