Tutkittu juttu: Google muuttuu, oletko valmis?

Googlen hakukone on mullistumassa. Tämän vuoden aikana julkaistava Search Generative Experience (SGE) hyödyntää saumattomasti tekoälyä ja tarjoaa käyttäjille välittömiä vastauksia. Samalla se kuitenkin muuttaa niin hakukokemusta kuin hakutulossivujen dynamiikkaakin totutusta. Tuleva uudistus vaikuttaa perinteisiin hakuosumiin, mainospaikkoihin ja orgaaniseen liikenteeseen.

Syytä hätään ei kuitenkaan ole. Hakukoneoptimoinnin ja laadukkaiden sisältöjen merkitys säilyy jatkossakin tärkeänä samalla kun E-E-A-T:n (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) rooli vain korostuu. 

Search Generative Experience – tekoälyä horisontissa

Vain muutos on pysyvää, sanotaan. Tämä pätee myös internetin suosituimpaan hakukoneeseen, Googleen, jossa tekoälyintegraatio on lähitulevaisuudessa mullistamassa koko käyttökokemuksen. Aivan kuten Microsoft toi ChatGPT:n osaksi omaa Bing-hakukonettaan, aikoo myös Alphabet lisätä MUM- ja PaLM 2 -teknologioihin perustuvan tekstipohjaisen AI:n erottamattomaksi osaksi Googlen nettihakuja.

Tällä hetkellä Googlen Search Generative Experience (lyh. SGE) on jo rajoitetussa testikäytössä Yhdysvalloissa, mutta ennen pitkää uudistus otetaan käyttöön kaikilla käyttäjillä. Julkisen käyttöönoton arvellaan tapahtuvan USA:ssa mahdollisesti tämän vuoden kesällä ja maailmanlaajuisesti ehkä nopeastikin sen jälkeen.

Mikä sitten muuttuu? Monikin asia. Integraation jälkeen koko hakukokemus eroaa nykyisestä, sillä jatkossa käyttäjä saa heti ensimmäiseksi nähtäväksi tekoälyn generoiman vastauksen hakuunsa. Halutessaan keskustelua voi jatkaa, jolloin tekoäly kertoo lisäinformaatiota aiheesta tai tarjoaa esimerkiksi sopiviksi katsomiaan linkkejä eri sivustoille. Lisäksi SGE voi nostaa esiin Rich snippet -katkelmia tai muita vastaavia elementtejä.

Samalla perinteiset hakuosumat puolestaan putoavat alemmas tulossivulla. Testiversion perusteella näyttää nimittäin siltä, että SGE nappaa merkittävän osan hakunäkymän yläosasta. Myös Google Adsin mainospaikat tulevat todennäköisesti muuttumaan – joskin on hyvä muistaa mainosrahojen muodostavan Alphabetille niin merkittävän tulonlähteen, että yhtiöllä ei liene halua piilottaa sponsoroituja hakuosumia kovinkaan hankaliin paikkoihin. Nähtäväksi jää tarjoaako Google SGE:n myötä täysin uusiakin mainosmuotoja.

Älä pelkää muutosta – sopeudu siihen

SGE:n on arveltu vaikuttavan etenkin orgaanisen hakuliikenteen määriin hieman mollivoittoisesti. Kun tekoäly generoi kattavia vastauksia suoraan hakukoneessa, saattaa se poistaa osalta käyttäjistä tarpeen klikata hakuosumien linkkejä. Toki tämä riippuu siitä mitä käyttäjä etsii: veikkaisin esimerkiksi verkkokauppojen saavan vastakin kävijöitä. Uusia toppahousuja tai viimeisintä iPhonea on hankala ostaa suoraan hakukoneen tekoälyltä. Se saattaa kuitenkin suositella käyttäjälle hyvämaineisia yrityksiä tai luotettavia kauppapaikkoja.

Kannattaako sivustoja siis enää edes hakukoneoptimoida? Lyhyesti ja ytimekkäästi: kyllä. SGE-uudistuksen jälkeen optimoinnin tärkeys korostuu entisestään, sillä laadukkaan sisällön merkitys on jatkossa entistäkin kriittisempää massasta erottumiseksi ja hakukoneessa näkymiseksi.

Verkkosivustolla olevan tekstisisällön tulee pelkän pintapuolisen höpöhöpön sijaan olla sellaista, joka kertoo aidosti ja tarkasti yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista ja kenties vastaa jo ennalta potentiaalisten asiakkaiden mielissä oleviin kysymyksiin. Tällöin tekoälykin osaa poimia sivulta tietoa, jota voi sitten tarjota käyttäjälle. Sisältöoptimoinnissa long tail -tyyppisten avainsanojen sekä avainsanaklustereiden hyödyntäminen korostunee.

Laadukkaan ja spesifin sisällön ohella luotettavuusaspekti kasvattaa rooliaan. Google käyttää jo nykyisinkin niin kutsuttua E-E-A-T-mittaria (Experience eli kokemus, Expertise eli asiantuntemus, Authoritativeness eli auktoriteetti ja Trustworthiness eli luotettavuus) verkkosivustojen arvioinnissa. SGE:n jälkeen E-E-A-T:n periaatteet nousevat vielä vahvemmin tapetille, jos hakukonenäkyvyydestä mielii saada parasta hyötyä irti. Yritysten kannattaisikin viimeistään nyt pysähtyä tarkastelemaan sivustojaan juuri tältä kantilta – tai vielä mieluummin kysyä osaavan SEO-asiantuntijan mielipidettä.

Asiantuntijat rohkeasti framille

Eräs helppo keino lähteä toteuttamaan sivustosta E-E-A-T:n periaatteita noudattavaa on korostaa yrityksen asiantuntijoita sisältöjen yhteydessä. Ei siis pelkästään yleistä asiantuntijuutta, vaikka sekin tietysti on tärkeää, vaan nostaa esiin ihmisiä ja tekijöitä firman sisällä.

Google kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, kuka sisällön takana on, mikä on hänen roolinsa yrityksessä X ja miksi hänellä on merkitystä. Erityisesti artikkeli- ja blogityyppisissä sisällöissä kirjoittajan nimi, kuva, titteli sekä pari riviä hänen taustastaan antavat niin ikään positiivisia indikaatioita Googlelle. Erillinen henkilöesittelysivu vaikkapa LinkedIn-profiilin linkityksen kera auttaa vahvistamaan auktoriteettisignaalia entisestään.

Vastaavasti artikkelit ja sivut vailla nimettyä kirjoittajaa saattavat tulevaisuudessa menettää tehoa hakutuloksissa. Kasvavan digihälyn keskellä Google arvostaa yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja tunnistettavia tekijöitä. Kun laadukkaan artikkelin tai yrityksen palvelusivun yhteydessä kirjoittajaksi tai yhteyshenkilöksi on nostettu hymyilevä insinööri Virtanen (nimi keksitty), sataa se heti E-E-A-T:n laariin ja hyödyttää sivustoa SGE:n jälkeisessä ajassa.

Summa summarum:

● SEO ei ole kuolemassa – AI ei poista optimoinnin tarvetta vaan pikemminkin päinvastoin
● Tarkkuus ja spesifisyys korostuvat sisältöjen luomisessa
● Sisältöjen kirjoittajan määrittely ja nimeäminen
● Kokonaisvaltainen näkyvyys hyödyttää sivustoja jatkossakin, eli maksettu mainonta ja SEO yhdessä = tie parhaisiin tuloksiin

Kuten mainittua, laadukkaan ja spesifin sisällön merkitys korostuu entisestään. Tekoäly pyrkii tarjoamaan välittömiä vastauksia, mutta käyttäjät voivat silti tarvita lisätietoa tai syvempää ymmärrystä. Siksi sivustojen omistajien tulisi edelleen keskittyä tarjoamaan informatiivista, luotettavaa ja monipuolista sisältöä, joka vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tarpeisiin. Tässä hakukoneoptimoinnin ja sisältöjen asiantuntijan apu nousee yleensä arvoon arvaamattomaan.

Varmista digimarkkinoinnin toimivuus Rajun avulla

Kun haluat varmistaa, että yrityksesi pystyy aallonharjalla jatkossakin, ota yhteyttä Rajuihin. Käydään yhdessä läpi ne toimenpiteet ja lähdetään hommiin!

MIIKA HALMELA | VANHEMPI SEO-ASIANTUNTIJA

Miika on toteuttanut digitaalista markkinointia jo yli kymmenen vuotta. Ura alkoi sisällöntuottajana ja verkkokirjoittajana yli vuosikymmen sitten, mutta viimeiset vuodet ovat painottuneet pelkästään hakukoneoptimointiin. Miika on aikoinaan valmistunut AMK:sta "perinteisen" mainonnan suunnittelijaksi, mutta digimaailma imaisi miehen mukaansa jo opiskelujen ensimetreillä.