Data ja analytiikka

Data ja analytiikka ovat mullistaneet digitaalisen mainonnan tuomalla käyttöömme uusia ja parempia työkaluja. Digitaalinen mainonta voidaan jakaa kolmeen osaan: Luova sisältö, media ja data.

MITÄ DATALÄHTÖINEN MARKKINOINTI
TARKOITTAA?

Datalähtöinen markkinointi on tiedon keräämistä ja käyttämistä markkinoinnin päätöksenteossa. Analytiikka on osa tätä tiedonkeruuta ja soveltamista, jolla mitataan, hallitaan ja analysoidaan markkinoinnin tehoa sen optimoimiseksi.

Datalähtöinen markkinointi on strategia median kohdennettuun ostamiseen ja luovan sisällön kehittämiseen. Analysoinnin tarkoituksena on ennustaa tulevaa käytöstä asiakkaiden interaktioista ja toimista kerätyn datan avulla.

Analysoidun datan ja sen hyödyntämisen ansiosta digitaalinen markkinointi on loikannut valovuosia eteenpäin, ja tarjoaa mainostajille uusia keinoja kehittää mainontaa. Kerätyn datan määrä ja laatu tuovat uusia teknologioita hurjalla vauhdilla markkinoille, joilla personalisointia, luovaa sisältöä ja automaatiota viedään yhä pidemmälle.

Nyt markkinointiyhteistyössämme on alkanut jo kolmas vuosi. Kumppanuutemme on ollut paitsi kokonaisvaltaista, myös tuloksellista ja toimivaa. Olemme saaneet aikaiseksi todennettavissa olevaa kasvua Tammer Dieselin eri liiketoimintayksiköissä. Tammer Dieselillä luotetaan asiantuntijuuteemme ja osaamiseemme, kun kyseessä on heidän liiketoimintansa kehittäminen ja kasvattaminen digitaalisten ratkaisujen keinoin. Rajulla meidän toiveitamme kuunnellaan tarkasti ja ne räätälöidään osaksi digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta. “Yhteydenpito on tiivistä ja yhteistyömme kantaa hedelmää.”

Data ja analytiikka liiketoiminnan
kehittämisessä

Datan kerääminen johtaa paremman luovan strategian suunnitteluun, koska asiakkaista tiedetään enemmän. Analysoitu data vastaa markkinointikysymyksiin: Kuka, milloin, missä ja millainen viesti? Näiden vastausten avulla luodaan tehokas ja toimiva markkinointistrategia, joka nostaa mainontaan sijoitettujen varojen tuottoa (ROI).

Tavoitelluille asiakkaille voidaan luoda sellaisia personoituja sisältöjä, jotka ovat juuri tietylle kohdeyleisölle merkityksellisiä. Näin markkinointibudjetin tuotto pysyy korkealla. Datalähtöisen markkinoinnin etuna on kustannustehokas mainospaikkojen osto, joka poistaa arvailun yhtälöstä. Tarkan seurannan avulla tiedetään täsmälleen, paljonko kampanja tuottaa myyntiä, tilaajia tai yhteydenottoja.

Kohdennettu ja älykäs mainonta parantaa asiakkaan hakukokemusta näyttämällä tälle relevanttia tietoa. Vierailijoista ja asiakkaista kerätty data nostaa myyjän kykyä markkinoida ja menestyä. Datan kertyessä oikean kohdeyleisön ja asiakasryhmien rajat tarkentuvat entisestään, jotta mainontaan varatuille euroille saadaan enemmän vastinetta.

Eri kohdeyleisöille voidaan luoda räätälöityjä viestejä, koska ymmärretään, mitä hyötyjä ja etuja kukin asiakasryhmä etsii. Relevantti viesti on olennainen osa toimivaa markkinointiviestintää, koska silloin tiedetään myös se, mitä jättää pois, jotta viestin vaikutus on suurempi herättämällä heti ostajan huomion.

Oletko valmis viemään markkinointisi uudelle tasolle?

Buukkaa alta 15 minuutin kartoituspuhelu! Se ei sido tai velvoita sinua mihinkään. Keskustellaan ja käydään yhdessä läpi sitä, mitä Rajun toteuttamalla sähköisellä asiakashankinnalla tai muilla digimarkkinoinnin ratkaisuilla voidaan konkreettisesti saavuttaa, ja miten voisimme tukea yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä, ylläpitoa ja myynnin kasvua.

PALVELIN-POHJAINEN SEURANTA – SST

Palvelinpohjainen seuranta (SST, server-side tracking tai server-side tagging) on verkkosivujen kävijädatan keräämistä palvelimen puolella, mikä mahdollistaa evästeettömän seurannan ja antaa kattavamman kuvan sivuston käyttäjästä.

GOOGLE GA4

Vuonna 2020 lanseerattu Googlen GA4 (Google Analytics 4) on uuden sukupolven analytiikkaratkaisu verkkosivujen kävijäseurantaan. Aiempaan Universal Analyticsiin verrattuna GA4 esimerkiksi hyödyntää koneoppimista, tekoälyä ja ennustettuja yleisöjä, jotta yritykset voisivat ymmärtää asiakkaitaan entistä paremmin ja siten kehittää markkinointistrategioitaan tähän dataan perustuen.

Palvelinpohjainen seuranta - SST

Palvelinpohjainen seuranta (SST, server-side tracking tai server-side tagging) on verkkosivujen kävijädatan keräämistä palvelimen puolella, mikä mahdollistaa evästeettömän seurannan ja antaa kattavamman kuvan sivuston käyttäjästä. Palvelinpohjainen seuranta tarjoaakin ratkaisun verkkosivuanalytiikan haasteisiin, kun selaimet tai tietosuoja-asetukset rajoittavat evästeiden käyttöä tai datan hallinnointia.

Palvelinpohjainen seuranta poikkeaa selainpohjaisesta seurannasta siinä, että seuranta tapahtuu erillisellä palvelimella hyödyntäen suoraan ensimmäisen osapuolen evästeitä, eikä vierailijan selaimen kautta kolmannen osapuolen evästeiden varassa.

Kun vierailija tulee verkkosivuille, hänen laitteensa lähettää tunnisteen ja datan palvelimelle, joka säilöö tiedot ja lähettää ne eteenpäin tarvittaviin paikkoihin. Tämä mahdollistaa evästeettömän seurannan ja tarjoaa enemmän mahdollisuuksia ja kontrollia verkkosivujen kävijädatan keräämiseen ja analysointiin.

Selainpohjaisessa seurannassa lähes kaikki toiminnat tapahtuvat vierailijan selaimessa, kun taas palvelinpohjaisessa seurannassa tunnisteet säilytetään palvelimella, mikä mahdollistaa kattavamman kuvan saamisen sivuston käyttäjästä.

GOOGLE GA4 ANALYTIIKKA-TYÖKALU

Vuonna 2020 lanseerattu Googlen GA4 (Google Analytics 4) on uuden sukupolven analytiikkaratkaisu verkkosivujen kävijäseurantaan. Aiempaan Universal Analyticsiin verrattuna GA4 esimerkiksi hyödyntää koneoppimista, tekoälyä ja ennustettuja yleisöjä, jotta yritykset voisivat ymmärtää asiakkaitaan entistä paremmin ja siten kehittää markkinointistrategioitaan tähän dataan perustuen.

Heti aluksi lienee syytä muistuttaa siitä, että GA4 korvaa edeltäjänsä Universal Analyticsin (eli UA:n) 1.7. 2023 eli heti heinäkuun alussa. Käytännössä Google ei siis enää tuon päivämäärän jälkeen tue vanhanmallista Universal Analyticsia, vaan yhtiö keskittyy kehittämään ja ylläpitämään viimeisintä GA4-työkalua. UA ei kuitenkaan lakkaa olemasta sillä samalla siunaamalla, mutta dataa se ei enää heinäkuun alun jälkeen kerää. Vanha UA-data on sentään tutkittavissa vuoden loppuun asti.

MITEN ASIAKKAISTA KERÄTTYÄ DATAA KÄSITELLÄÄN?

Datan käsittelyssä on kolme vaihetta. Ensin data kerätään, toiseksi dataa analysoidaan sen ymmärtämiseksi, ja kolmanneksi analysoitua dataa sovelletaan ja hyödynnetään markkinoinnissa.

Datan kerääminen on pitkälle automatisoitua. Suuret alustat kuten Google, Facebook ja Instagram, sekä asiakassuhteiden hallinnan tietojärjestelmät keräävät työkalujensa avulla valtavia määriä dataa. Tämä data on tarjolla mainostajille, jotka voivat hyödyntää sitä mainosalustojen ominaisuuksien ja työkalujen avulla.

Myös tavallinen yritys voi kerätä dataa, esimerkiksi nettisivujen statistiikkaa, jolla nähdään suosituimmat sivut, klikkaukset ja sijoitukset hakutuloksissa. Näin Oikein analysoidun datan avulla yritys voi kehittää sisältöjään ja räätälöidä mainontaansa, jotta se kerää enemmän klikkauksia ja tilauksia. Datan ymmärtämiseen tarvitaan markkinoinnin asiantuntijaa, joka osaa myös hyödyntää sen parhaiten.

Digitoimisto RAJU on markkinointidatan osaava asiantuntija. Meidän kanssamme saat nopeasti käyttöösi selkeitä mittareita, ja ymmärrät helposti, millaisia tuloksia datalähtöisellä markkinoinnilla saavutetaan. Me autamme sinua menestymään sinulle tärkeimmillä osa-alueilla. Markkinointitiimimme osaa hyödyntää kerätyn datan parhaiten, ja sen pohjalta luotu mainostus tuo sinulle uusia asiakkaita.

MITEN KÄYTTÄÄ DATAA MARKKINOINNIN TUKENA?

Jotta tiedosta on hyötyä, se pitää ottaa käyttöön. Markkinoinnissa se tarkoittaa automatisointia ja integroimista. Hyödyllisten työkalujen käyttöönotto ja ylläpito on data-asiantuntijan heiniä. Siksi sinun kannattaa tehdä älykästä markkinointia kanssamme, sillä meidän arvoihimme kuuluu läpinäkyvyys ja selkeä viestintä. Kaikki keräämämme data on käytössäsi, ja ideoimme uusia strategioita.

Meidän tehtävämme on myös pysyä kärryillä alan muutoksista, analyyttisten työkalujen suurista päivityksistä ja uusista trendeistä. Alan kehitys jatkuu hurjaa vauhtia, joten ammattilaisina me haluamme tuottaa sinulle parasta palvelua pysymällä vauhdissa mukana.

Jatkuva seuranta ja analysointi antaakin meille mahdollisuuden jopa ylittää odotuksesi. Mitä enemmän tiedämme mikä toimii, sitä enemmän teemme juuri sitä. Näin ollen toiminta tehostuu ajan mittaan, jolloin käytetyt resurssit tuottavat maksimitehon.

Tästä esimerkkinä on uudelleenmarkkinointi, joka on mahdollista kerätyn datan avulla. Jos joku näkee mainoksesi kerran, käy sivuillasi, tai tykkää päivityksestäsi, voimme kohdistaa uudelleenmainonnan näille käyttäjille. Tällainen kohdennettu mainonta moninkertaistaa kampanjan tuoton, sillä mainoksia näytetään valmiiksi kiinnostusta osoittaneelle yleisölle.

KOHDENNETTU MAINOSTUS KÄYTÄNNÖN TASOLLA

Datan käyttö markkinoinnin tukijalkana edellyttää sitoutumista. On turhaa kerätä dataa, ja jättää se käyttämättä. Datan analysoinnin asiantuntijana me toimimme tulkkinasi kerätylle informaatiolle. Lähtökohtana on kuunnella sinua ja erityistarpeitasi, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua.

Yhdessä voimme luoda yrityksellesi mainontaa sosiaaliseen mediaan, hakukonemarkkinointiin ja hakukoneoptimointiin, joka perustuu dataan. Tällä mainonnalla nostamme yritystäsi yleiseen tietoisuuteen, tuomme tarjontasi paremmin näkyviin eri mainoskanavissa, ja nostamme yleisön aktiivista osallistumista tuottamalla kiinnostavaa ja relevanttia sisältöä oikeille kohderyhmille.

Käytössämme on maailman parhaat koneoppimisen työkalut ja modernit algoritmit, jotka kirjoittavat markkinoinnin pelisäännöt uusiksi. Näiden avulla osaamme tehdä ennustavaa analytiikkaa ja löytää uusia asiakasryhmiä yrityksesi menestymiseksi.

Osaamiseemme kuuluu myös käyttäjien yksityisyysasiat, joissa osaamme toimia lakeja ja säädöksiä noudattaen, ja neuvoa myös sinua tietoturvaan liittyvissä kysymyksissäsi. Kuluttajien tietosuoja ja datan kerääminen on jatkuvaa köydenvetoa, josta on syytä pysyä kärryillä ongelmien välttämiseksi. Me pidämme huolen siitä, että dataa käytetään oikein.

Jos haluat tuloksellista ja mitattavaa markkinointia moderneilla työkaluilla, Digitoimisto RAJU on oikea kumppanisi. Me luomme kanssasi dataan perustuvan markkinointistrategian, jolla saamme oivalluksia ja teemme parempia ennusteita. Näillä arvokkailla tiedoilla yrityksesi mainonta ja viestintä optimoidaan vastaamaan asiakkaittesi kysyntään myynnin nostamiseksi. Ota meihin yhteyttä jo tänään!

ASIAKASLÄHTÖISYYS MÄÄRITTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ

Kun valitset Rajun toteuttamaan yrityksesi markkinointia, saat meistä itsellesi asiakaslähtöisen ja tuloshakuisen kumppanin. Otamme tavoitteesi ja toiveesi huomioon jo heti yhteistyön alussa ja työskentelemme väsymättömästi niiden eteen. Ympäripyöreän digijargonin ja hienojen presentaatioiden sijaan haluamme esitellä sinulle sitä millä oikeasti on merkitystä: positiivista kehitystä ja nousujohteisia lukuja.

Lue viimeisimmät näkemyksemme

Tutkittu juttu: Google muuttuu, oletko valmis?

Googlen hakukone on mullistumassa. Tämän vuoden aikana julkaistava Search Generative Experience (SGE) hyödyntää saumattomasti tekoälyä ja tarjoaa käyttäjille välittömiä vastauksia. Samalla se kuitenkin muuttaa niin hakukokemusta kuin hakutulossivujen dynamiikkaakin totutusta. Tuleva uudistus vaikuttaa perinteisiin hakuosumiin, mainospaikkoihin ja orgaaniseen liikenteeseen.

Lue lisää »

Oletko valmis viemään markkinointisi uudelle tasolle?

Buukkaa alta 15 minuutin kartoituspuhelu! Se ei sido tai velvoita sinua mihinkään. Keskustellaan ja käydään yhdessä läpi sitä, mitä Rajun toteuttamalla sähköisellä asiakashankinnalla tai muilla digimarkkinoinnin ratkaisuilla voidaan konkreettisesti saavuttaa, ja miten voisimme tukea yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä, ylläpitoa ja myynnin kasvua.

OLETKO VALMIS VIEMÄÄN MARKKINOINTISI UUDELLE TASOLLE?

Jätä yhteystietosi alle nyt niin palaamme sinulle pian!