Mitä Googlen tuore tietovuoto paljastikaan hakukoneiden toiminnasta?

Viime viikolla ympäri nettiä kohuttiin Googlen tietovuodosta, kun hakukoneen algoritmien toimintaperiaatteisiin liittyvää dataa päätyi vahingossa julkisuuteen noin 2 500 sivun verran. Vaikka teknisten API-dokumenttien tulkitseminen vaatii asiantuntemusta, tietovuoto herätti laajaa kiinnostusta ja vielä enemmän spekulointia. Mutta mitä nämä dokumentit oikeastaan paljastivat?

Google myönsi dokumenttien aitouden, mutta samalla yhtiö korosti, että niiden perusteella ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä hakukoneen toiminnasta. Vuotaneet tiedot ovat osittain vanhentuneita, vajavaisia tai irrallisia kontekstista. Silti Googlea kritisoitiin siitä, että julkisuuteen olisi aiemmin annettu harhaanjohtavaa tietoa hakukoneen algoritmeihin vaikuttavista tekijöistä.

Esimerkiksi E-E-A-T-periaatteen (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness eli kokemus, asiantuntijuus, arvovaltaisuus ja luotettavuus) rooli hakutulosten rankkaamisessa ei ollutkaan niin merkittävä kuin oli uskoteltu. Sen sijaan yrityksen brändin tunnettuus ja hyvä maine näyttäisivät vaikuttavan parempiin sijoituksiin. Toisaalta tunnettu, arvostettu ja luotettava brändi heijastelee E-E-A-T-periaatteita, joten nämä tekijät kietoutuvat lopulta kuitenkin yhteen.

Tietovuoto vahvisti myös periaatteen, jota me Rajulla olemme aina noudattaneet hakukoneoptimoinnissa: alkuperäinen, kävijää aidosti hyödyttävä sisältö voittaa pitkällä aikavälillä ympäripyöreän täytetekstin. Käyttäjien sitouttaminen ja sivuston kokonaisvaltainen laatu ovat keskeisiä tekijöitä. On siis ensiarvoisen tärkeää palvella ensisijaisesti kävijöitä ja vasta toissijaisesti hakukoneen botteja.

Miten parantaa brändin tunnettuutta ja arvoa?

Brändin tunnettuuden ja arvon parantaminen edellyttää monikanavaista markkinointia. Hakukoneoptimointi on tärkeää ja pitkäjänteistä työtä luonnollisen hakukonenäkyvyyden kehittämiseksi, mutta sitä kannattaa tukea sosiaalisen median mainonnalla ja Googlen maksetulla mainonnalla.

Kun yrityksesi markkinointi kohdistetaan oikeisiin asiakassegmentteihin eri somekanavissa, mainosverkostojen huippupaikoilla ja vaikkapa suoraan sähköpostiin, kattavuus nousee merkittävästi pelkkään hakukoneoptimointiin verrattuna. Toki joskus on perusteltua antaa hakukoneoptimoinnille pieni etumatka esimerkiksi sivuston tekniikan tai sisältöjen parantamiseksi ja ostopolkujen tai konversiopisteiden kehittämiseksi, jonka jälkeen muu markkinointi voidaan käynnistää.

Rajulla tarjoamme asiantuntemuksella kaiken tarvittavan saman katon alta: hakukoneoptimoinnin, joka toteutetaan Googlen algoritmien toimintaperiaatteiden mukaisesti, sekä kattavan digitaalisen markkinoinnin, joka paitsi vahvistaa brändiäsi, myös tuo sinulle lisää asiakkaita.

Lopuksi on hyvä muistuttaa, että Googlen hakukoneen toimintatapa uudistuu pian isosti: tekoälyyn vahvasti nojaava SGE on tulossa. Varmista, että olet valmiudessa luovimaan läpi muutosten aallokon yhdessä osaavan kumppanin kanssa.

MIIKA HALMELA | VANHEMPI SEO-ASIANTUNTIJA