YouTube-markkinointi

YouTube on yksi maailman suurimmista videopalveluista, joka tavoittaa suuren määrän käyttäjiä ympäri maailman – yhteensä puhutaan miljardeista ihmisistä. YouTube-markkinointi soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa mainostajan tavoitteena on kasvattaa brändin tunnettuutta, lisätä myyntiä tai houkutella uusia kävijöitä verkkosivuille. Kun halutaan tavoittaa laaja yleisö, YouTube on siihen oikea kanava.

Markkinoi maailman suosituimmassa videopalvelussa

Muiden Googlen mainosmuotojen tavoin myös YouTube-mainonta mahdollistaa tarkan kohderyhmän valinnan, mikä auttaa tavoittamaan juuri oikeat ihmiset. Kohderyhmän voi määritellä esimerkiksi iän, sukupuolen, maantieteellisen sijainnin ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Myös tietyn videon katsoneista henkilöistä voi muodostaa oman kohderyhmän.

YouTubessa voidaan mainostaa monella eri tavalla. Alla muutamia esimerkkejä:

TrueView-mainokset: TrueView-mainokset ovat mainoksia, joita ei tarvitse katsoa kokonaan, vaan ne voi ohittaa. Mainosnäytöstä peritään maksu vain, jos katsoja katsoo mainoksen loppuun asti tai vähintään 30 sekuntia. TrueView-mainoksia on kahta eri tyyppiä: In-Stream-mainokset (mainokset, jotka näytetään ennen, keskellä tai jälkeen videon) ja In-Display-mainokset (mainokset, jotka näytetään hakutulossivuilla tai YouTube-sivuilla).

Bumper-mainokset: Bumper-mainokset ovat lyhyitä, enintään 6 sekunnin mittaisia mainoksia, joita ei voi skipata. Bumper-mainoksia käytetään yleensä brändin tunnettuuden lisäämiseksi.

Overlay-mainokset: Overlay-mainokset ovat mainoksia, jotka näkyvät videon alareunassa tai yläreunassa. Overlay-mainokset ovat yleensä tekstipohjaisia ja läpinäkyviä, joten ne eivät peitä koko videota.

Sponsored Cards -mainokset: Sponsored Cards -mainokset ovat interaktiivisia kortteja, jotka näkyvät videon yläkulmassa. Ne voivat sisältää esimerkiksi tuotetietoja, muita videoita tai linkkejä. Sponsored Cards -mainoksia käytetään yleensä lisämyynnin hankkimiseksi ja liikenteen ohjaamiseen mainostajan verkkosivuille.

YouTube-markkinoinnin hinnoittelusta ja mitattavuudesta

Hinnoittelu YouTube-markkinoinnissa perustuu yleensä mainoksen katselukertoihin (CPV), mainosnäyttökertoihin (CPM) tai haluttuun budjettiin (eCPM). TrueView-mainokset hinnoitellaan yleensä CPV-perusteella, jolloin niistä maksetaan vain silloin, jos katsoja katsoo koko mainoksen tai vähintään 30 sekunnin ajan. Bumper-mainokset hinnoitellaan yleensä näyttökertojen perusteella (CPM). Tietysti mainonnan hinnoittelu hieman vaihtelee kampanjan tavoitteista, budjetista, kohderyhmästä ja mainosmuodosta riippuen.

YouTubessa tapahtuva mainonta tarjoaa tarkat mittausmahdollisuudet mainonnan tehokkuuden seuraamiseksi. Analytiikan avulla voidaan seurata esimerkiksi mainoksen katselukertoja, klikkauksia, konversioita ja muita vastaavia mittareita. Tämä auttaa arvioimaan mainonnan purevuutta ja tekemään tarvittavia muutoksia kampanjan aikana. Meillä Rajussa kaikkea mainontaa ja sen tehokkuutta – siis myös YouTuben – seurataan aktiivisesti ja kampanjoiden optimointia tehdään heti, mikäli sille nähdään tarvetta.

Digitoimisto Raju on kumppanisi YouTube-markkinoinnissa

Raju tarjoaa kumppaneilleen asiakaslähtöistä palvelua YouTube-mainonnan tuloksellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Asiantuntijoillamme on mittavaa kokemusta eri mainosmuotojen käytöstä ja mainonnan tavoitteiden saavuttamisesta sekä siitä, kuinka juuri haluamasi kohdeyleisö voidaan tavoittaa.

Meidän huoleksemme annettu mainonta tarjoaa paremman ROI:n (Return on Investment) kuin itse toteutettu markkinointi. Tiedämme, kuinka suunnitella ja toteuttaa tehokkaita kampanjoita, joiden avulla tavoitteet saavutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lisäksi ymmärrämme, miten haluamaasi kohderyhmää lähestytään parhaiden konversioiden saavuttamiseksi.

Meiltä saat YouTube-mainonnalle myös jatkuvan optimoinnin ja seurannan. Seuraamme kampanjaa tarkasti ja teemme säännöllistä optimointia parhaisiin mahdollisiin tuloksiin pääsemiseksi. Ja luonnollisesti samalla säästät aikaa ja omia resurssejasi, kun markkinointia hoidetaan Rajun asiantuntijoiden toimesta.

Oletko valmis viemään markkinointisi uudelle tasolle?

Buukkaa alta 15 minuutin kartoituspuhelu! Se ei sido tai velvoita sinua mihinkään. Keskustellaan ja käydään yhdessä läpi sitä, mitä Rajun toteuttamalla sähköisellä asiakashankinnalla tai muilla digimarkkinoinnin ratkaisuilla voidaan konkreettisesti saavuttaa, ja miten voisimme tukea yrityksesi liiketoiminnan kehittämistä, ylläpitoa ja myynnin kasvua.

OLETKO VALMIS VIEMÄÄN MARKKINOINTISI UUDELLE TASOLLE?

Jätä yhteystietosi alle nyt niin palaamme sinulle pian!